แผนพัฒนาเทศบาล

1 ๑๒ สิงหา มหาราชินี
งานวันเด็กแห่งชาต
ประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีน
ประเพณีลอยกระทง ๕๗
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ๕๗
งาน 5 ธันวามหาราช

 

 

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
เมืองน่าอยู่
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ

อบรมความรู้ ป้องกันอัคคีภัย

118 ของดีอำเภอบางเลน

แผนพัฒนาเทศบาล

 

 

 

ขอต้อนรับทุกท่าน..

3

ตลาดบางหลวง... เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อต้องประมาณปี พศ. ๒๔๔๖ สมัยรัชกาลที่ ๕ กรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณบุรี) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน มีอายุถึงปัจจุบัน ๑๑๐ ปี ต่อมาคณะกรรมการฯได้ ตั้งชื่อใหม่เป็น "ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒" สภาพตลาดยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของตลาดเก่า แก่ริมน้ำท่าจีน ลักษณะ เป็นเรือนไม้สองชั้นหันหน้าเข้าหากัน ตั้งแต่ห้องแรก ที่ติดถนน หมายเลข ๓๓๕๑ สายบางเลน-บางปลาม้า ลึกเข้าไปถึงแม่น้ำท่าจีน มีจำนวนห้องเรียงราย ต่อกันด้านละ ๑๓๐ ห้อง รวมทั้งรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายของคนชนบทตลอดจนประเพณี และวัฒนธรรมประจำถิ่น ที่ได้ผสมกลมกลืน...ระหว่างวัฒนธรรม ไทย - จีน ที่สืบทอดตลอดมา.......

ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ ไ
ด้รับการเรียกขานอีกนัยหนึ่งว่า " บ้านเก่า เหล่าเต๊งไม้"
ตลาดเก่าร้อยปี ดินแดน วัฒนธรรมไทย-จีน ขนมหวาน อาหารอร่อย"......
     ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ คือความงามทางสถาปัตยกรรม ...และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ภายใต้บรรยากาศของธรรมชาติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มากที่สุด.......ในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน 
ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ ยังคงความเป็นตลาดเก่าที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน.ได้ถูกถ่ายทอด ปรากฏแก่สาธารณชน...ในบทละครโทรทัศน์ ทีวีดาวเทียม และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ.... บทละครเรื่อง คมแฝก1,2..ทางช่อง 7. บ้านก้านมะยม ทางช่อง 3 ละครเรื่อง ดำขำ...รายการพินิจนคร และฉากบทภาพยนต์ ฝรั่งเศส. เรื่อง "on a marche sur bangkok "
                   คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม....<1>..<2>    แผนที่การเดินทาง

< เทศบาลตำบลบางหลวง รับโอนพนักงานเทศบาลหลายอัตรา > >

1>หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
2> นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว กองการศึกษา

    โปรดติดต่อ 08-5773-7746 0-3439-9310 Email:dum378@gmail.com

รับโอนตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว กองการศึกษา
รับโอนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ

 
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright/ 2007-2013 by dumrongsak monthong
All rights reserved

Contact Information :
Email:dum378@gmail.com 08-3034-74611